info vormsel

Het vormsel verwijst naar het doopsel. 'Confirmeren' betekent bekrachtigen, bevestigen. Het vormsel bekrachtigt het doopsel. Meer nog: het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel gegeven werd.
Is het doopsel het sacrament van Pasen, dan is het vormsel het sacrament van Pinksteren. Op die dag drijft de Geest de apostelen naar buiten. Zo ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de kerk op zich te nemen. Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door zijn afgevaardigde.

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn, in de loop van het jaar 12 jaar worden, de voorbije twee jaar, op school, Rooms-Katholiek godsdienstleer gevolgd hebben en de parochiale vormselcatechese meemaken. Het vormsel ontvangt men in principe in de eigen parochiekerk.
 

2020 Vormsel in Tielt-centrum

In Tielt wordt er gevormd in twee kerken: nl. de Sint-Pieterskerk en de kerk Sint-Jozef-Werkman. Het vormsel is in Sint-Jozef-Werkman op zaterdag 25 april om 14.00u. en in de Sint-Pieterskerk op zondag 26 april om 10.00. In de OLVR kerk is er geen vormselviering.  De vormelingen uit deze kerk sluiten aan in de Sint-Pieterskerk.  Omwille van het beperkt aantal plaatsen in de kerk Sint-Jozef-werkman zal bij inschrijving voor die kerk rekening gehouden worden met de vroegere parochiegrenzen.

 

Inschrijven gebeurt via de brief die in september via de scholen wordt verspreid (of die u kan bekomen op het secretariaat Ieperstraat 15) of onmiddellijk via deze link.


Sinds 1/01/2018 wordt bij aanvraag van elk initiatie-sacrament gevraagd een privacy-verklaring te tekenen, zo ook voor het vormsel. Dit document wordt getekend bij definitieve inschrijving.


Deze straten horen bij de parochiekerk Sint-Jozef-Werkman:

 
Claerhoutstraat (1-17)
Deken Darraslaan (17-83, 28-98)
Egemsesteenweg (10-62)
Grensstraat (1-11, 2-6)
Hazelaarkouter (3-57, 2-60)
Hellebosstraat (2-22)
Holdestraat (1-95, 2-70)
Hoogstraat, Pittem (1-2)
Huttegemstraat (1-21, 2-32)
Leiaardboomstraat (1-21, 2-24)
Meulebeeksesteenweg (1-69)
Mgr. Van Hovestraat (1-7)
Oude Pittemstraat (5-53, 2-112)
Papenholwegel (1-57, 8-52)
Pattynstraat, Pittem (1-3, 2)
Pittemsesteenweg (1-445, 2-42)
Plantinstraat (10-30)
Puttensdreef, Pittem (17-19, 18-24)
Ronceval (1-29, 6-58)
Sint-Amandstraat, Pittem (15-35, 16-36)
Sint-Jozefstraat, Pittem (1-23, 2-8)
Stedemolenstraat (5-105, 4-108)
Steenovenstraat (1-79, 8-32)
Ter Booye (1-43, 2-44)
Tieltstraat, Pittem (139-171, 178-194)
Volderstraat (1-63, 10-36)